• Svenska
  • English
  • Suomi
Över 26500 Besökare säsongen 2018

Information

17 januari 2020
10:00-18:00

19 januari 2020
10:00-18:00

Messuaukio 1
00520 Helsinki Helsingfors
Finland

Helsingfors

Allt tyder nu på att det är köpläge. Räntan är låg och fastighetspriserna är fortfarande attraktiva på många håll i världen. Sedan 15 år tillbaka arrangerar Fair Media International AB fastighetsmässor i Norden för köp av bostäder utomlands.

Mässan som hölls i januari 2019 blev mycket lyckad och det var första gången vi gjorde den tillsammans med Matka. Alla hade genemsamt att de ville förverkliga sina drömmar att äga ett boende utomlands. Då publiken blir mer och mer insatta och informerade i ämnet blir steget till detta köp enklare att ta. Utställarna var mycket nöjda med arrangemanget och med det rådande ekonomiska klimatet i Finland så skapades det även stora förväntningar på att kommande mässa ska bli lika bra.

Nästa mässa i Helsingfors äger rum 17-19 januari 2020. Vi är återigen på Messukeskus som är den största mässanläggningen i Helsingfors tillsammans med Matka som är Nordens största resemässa med över 60.000 besökare. Vi har en egen avdelning klart markerad inne på deras mässa och vi gör både gemensam samt egna annonskampanjer.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare. Våra utställare kommer från länder som till exempel: Turkiet, Spanien, Italien, Portugal, Norra Cypern, USA och Estland. De består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare samt andra företag som har med ämnesområdet att göra.

Vi arrangerar olika seminarium som är helt gratis för allmänheten. I mässbroschyren ges också information om seminarierna som kommer att presenteras och vilka som är seminarieföreläsare. Normalt hålls seminarier om olika populära länder i hela världen samt speciella seminarier om skattekonsekvenser vid köp av bostad utomlands, pensionering utomlands och lånemöjligheter vid köp av bostad utomlands.

Öppettider: Torsdag (B to B), Fredag 10.00 – 19.00, Lördag och söndag mellan 10.00 – 18.00.

Mässbroschyr Vid entrén får besökaren en mässbroschyr där det klart utvisar var de olika utställarna har sina montrar och i vilka länder de säljer bostäder.

Exempel på seminarieprogram fredag till söndag:

Spanien köpprocess / Asunnon ostaminen Espanjasta

Pensionering utomlands / Eläköityminen ulkomaille

Fastighet utomlands som investering / Asunto ulkomailla voi olla myös tuottava sijoitus

Portugal / Oma asunto Portugalista

Bo i Spanien / Eläminen Espanjassa

Beskattning utomlands / Ulkomailla asuvan verotus

Estland / Asunnon ostaminen Virosta

Thailand / Asunnon osto: Thaimaa

Turkiet / Asunto Turkista

Italien / Asunnon osto: Italia

Finansiering / Asunnon rahoittaminen ulkomailla

Florida / Asunto Floridasta

Information

17 januari 2020
10:00-18:00

19 januari 2020
10:00-18:00

Messuaukio 1
00520 Helsinki Helsingfors
Finland

Galleri

Karta

Helsingfors

Messuaukio 1
00520 Helsinki Helsingfors
Finland