Beskrivning

HELSINGFORS

Allt tyder nu på att det är köpläge. Räntan är låg och fastighetspriserna är fortfarande attraktiva på många håll i världen.

Sedan 14 år tillbaka arrangerar Fair Media International AB fastighetsmässor i Norden för köp av bostäder utomlands.

Mässan som hölls den 18-19 mars 2017 blev mycket lyckad. Besökare hade alla genemsamt att de vill förverkliga sina drömmar att äga ett boende utomlands. Då publiken blir mer och mer insatta och informerade i ämnet blir steget till detta köp enklare att ta. Utställarna var mycket nöjda med arrangemanget och med det rådande ekonomiska klimatet i Finland så skapades det även stora förväntningar på att kommande mässa ska bli lika bra.

Nästa mässa i Helsingfors är som vanligt på Wanha Satama som ligger på Skatudden Lilla Hamngatan 3-5 alldeles vid hamnen. Mässan äger rum helgen 11-12 november 2017.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare. Våra utställare kommer från länder som till exempel: Turkiet, Spanien, Italien, Portugal, Norra Cypern, USA och Estland. De består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare samt andra företag som har med ämnesområdet att göra.

Vi arrangerar olika seminarium som är helt gratis för allmänheten. I mässbroschyren ges också information om seminarierna som kommer att presenteras och vilka som är seminarieföreläsare. Normalt hålls seminarier om olika populära länder i hela världen samt speciella seminarier om skattekonsekvenser vid köp av bostad utomlands, pensionering utomlands och lånemöjligheter vid köp av bostad utomlands.

Kids Corner – med barnpassning! Vi ger er fortsatt möjligheten att lämna barnen i Kids Corner. Här passar vi dem medan ni i lugn och ro kan gå omkring på mässan och lyssna på seminarier.

Restaurang I mässans café serveras mat och dryck.

Öppettider: Lördagar och söndagar mellan 10.00 – 16.30. Fritt inträde.

Mässbroschyr Vid entrén får besökaren en mässbroschyr där det klart utvisar var de olika utställarna har sina montrar och i vilka länder de säljer bostäder.

Utställare

Deltagare våren 2017

Exempel på seminarieprogram lördag och söndag:

Sal 1

Turkiet / Turkki

Spanien köpprocess / Espanja; asunnon ostoprosessi

Pensionera sig utomlands / Eläköityminen ulkomaille

Estland / Viro

Spanien / Espanja

Skatter vid utflyttning / Verotus ja muutto ulkomaille

Sal 2

Albanien / Albania

Portugal / Portugali

Thailand / Thaimaa

Italien / Italia

Florida

Barcelona

Ad not found

Gratis Inbjudan