Beskrivning

HELSINGFORS

Allt tyder nu på att det är köpläge. Räntan är låg och fastighetspriserna är fortfarande attraktiva på många håll i världen.

Sedan 15 år tillbaka arrangerar Fair Media International AB fastighetsmässor i Norden för köp av bostäder utomlands.

Mässan som hölls den 11-12 november 2017 blev mycket lyckad med över 2200 besökare. Alla hede genemsamt att de vill förverkliga sina drömmar att äga ett boende utomlands. Då publiken blir mer och mer insatta och informerade i ämnet blir steget till detta köp enklare att ta. Utställarna var mycket nöjda med arrangemanget och med det rådande ekonomiska klimatet i Finland så skapades det även stora förväntningar på att kommande mässa ska bli lika bra.

Nästa mässa i Helsingfors äger rum helgen 27-28 oktober 2018. Vi flyttar nu ifrån Wanha Satama upp till Messukeskus som är den största mässanläggningen i Helsingfors.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare. Våra utställare kommer från länder som till exempel: Turkiet, Spanien, Italien, Portugal, Norra Cypern, USA och Estland. De består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare samt andra företag som har med ämnesområdet att göra.

Vi arrangerar olika seminarium som är helt gratis för allmänheten. I mässbroschyren ges också information om seminarierna som kommer att presenteras och vilka som är seminarieföreläsare. Normalt hålls seminarier om olika populära länder i hela världen samt speciella seminarier om skattekonsekvenser vid köp av bostad utomlands, pensionering utomlands och lånemöjligheter vid köp av bostad utomlands.

Kids Corner – med barnpassning! Vi ger er fortsatt möjligheten att lämna barnen i Kids Corner. Här passar vi dem medan ni i lugn och ro kan gå omkring på mässan och lyssna på seminarier.

Restaurang I mässans café serveras mat och dryck.

Öppettider: Lördagar och söndagar mellan 10.00 – 16.30. Fritt inträde.

Mässbroschyr Vid entrén får besökaren en mässbroschyr där det klart utvisar var de olika utställarna har sina montrar och i vilka länder de säljer bostäder.

Utställare

Deltagare hösten 2017

Exempel på seminarieprogram lördag och söndag:

Sal 1

Spanien köpprocess / Asunnon ostaminen Espanjasta

Pensionering utomlands / Eläköityminen ulkomaille

Fastighet utomlands som investering / Asunto ulkomailla voi olla myös tuottava sijoitus

Portugal / Portugali

Bo i Spanien / Eläminen Espanjassa

Beskattning utomlands / Ulkomailla asuvan verotus

Sal 2

Albanien / Albania

Estland / Viro

Thailand / Thaimaa

Gambia / Gambia

Italien / Italia

Bohagsflytt utomlands

Ad not found

Gratis Inbjudan