Beskrivning

Malmö

Allt tyder nu på att det är köpläge. Räntan är låg och fastighetspriserna har sjunkit på många håll i världen.

Sedan 15 år tillbaka arrangerar Fair Media International AB fastighetsmässor i Norden för köp av bostäder utomlands.

Ni är varmt välkomna! Glömde vi kanske att berätta att det är gratis inträde? Det enda du behöver att göra är att anmäla dig via länken gratis inbjudan. Den kommer att skickas till din e-post, vänligen skriv ut den eller visa den i din mobil vid entrén.

Nästa mässa i Malmö blir den 17-18 mars 2018. Mässan äger rum på Malmö Mässan på Mässgatan 6.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare.Våra utställare på mässorna kommer från olika länder och består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare samt andra företag som har med ämnesområdet att göra.

Vi arrangerar olika seminarier som är helt gratis för besökarna. I mässbroschyren ges också information om seminarierna som kommer att presenteras och vilka som är seminarieföreläsare. Normalt hålls seminarier om olika populära länder i hela världen samt speciella seminarier om skattekonsekvenser vid köp av bostad utomlands, pensionering utomlands och lånemöjligheter vid köp av bostad utomlands.

Allt tyder nu på att det är köpläge. Räntan är låg och fastighetspriserna har sjunkit på många håll i världen. Mässan som hölls den 21 -22 oktober visade det starka intresse som finns i regionen och vi slog vårt tidigare besöksrekord. Seminarierna var välbesökta och flera av utställarna vittnade om att besökarna nu oftare har mer kunskap och att flera redan har bestämt sig för vilket land och område de vill köpa i innan de kommer till mässan vilket leder till en smidig kontakt mellan mäklaren och kunden. Tidningen Sydsvenskan publicerade under mässan i Stockholm våren 2017 den här artikeln om suget efter boende vid Medelhavet.

Utställare:

Hösten 2017, klicka här

Exempel på seminarieprogram lördag och söndag

Sal 1

Spanien

Portugal

Pensionering utomlands

Spanien

Portugal

Sal 2

Thailand

Frankrike

Skatter vid utflyttning

Turkiet

Malta

För mer utförlig information om seminariernas innehåll, klicka här.

AdAdAd

Gratis Inbjudan