Portugal

Landet där halvpension blir helpension – ett rikare liv helt enkelt

Portugal har infört en ny skattereform, Non Habitual Residence, ”NHR”, vilket skapar mycket intressanta möjligheter för personer som flyttar till landet. Din skattemässiga situation kan förbättras avsevärt och inte minst gäller detta svenska pensionsinkomster.

Kanske har du drömt om att tillbringa livet som pensionär i ett land där ord som snöskottning och midvintermörker inte existerar. Ett land där du kan vara aktiv utomhus året om, där sol och värme skapar en behaglig livsstil. Ett land på lagom avstånd från Sverige där pensionen räcker längre och där det ekonomiska utfallet blir så pass fördelaktigt att du till och med kan pensionera dig ett par år tidigare än planerat? För många stannar det vid en dröm. Men allt fler svenskar väljer att pensionera sig utomlands. Och det land som ökar allra mest i popularitet är Portugal. Vilket har sina orsaker. Bra klimat? Check. Vänliga och välkomnande människor? Check. Vettiga priser på bostäder? Check. Lägre levnadsomkostnader? Check. Lägg därtill ett skattesystem som kan medföra att din pensionsbehållning efter skatt rentav fördubblas.

Politikerna i Portugal har infört NHR-systemet för att attrahera människor att flytta till Portugal. Effekten av NHR är att utländska inkomster, under vissa förutsättningar, helt undantas från beskattning i Portugal i tio år från det år du flyttar till landet. Sverige har dock regler som måste uppfyllas för att skattefördelarna skall tillämpas. Du får t ex inte behålla en permanentbostad i Sverige, du får inte vistas stadigvarande i Sverige och du får inte ha väsentlig anknytning till Sverige. Om du uppfyller reglerna så kommer flertalet pensioner att beskattas med svensk s k SINK-skatt, 20 %, vilket är en markant förbättring för de allra flesta. Det stora undantaget är tjänstepension från privata arbetsgivare som blir helt skattebefriad, såväl i Sverige som Portugal. Noll skatt. Helt i enlighet med reglerna kan du därmed lämna världens högsta skattetryck till förmån för världens lägsta skattetryck på pension. Reglerna förvånar många men är en funktion av hur lagar och överenskommelser ser ut i Sverige, i Portugal och mellan länderna. Följer du regelverket så blir effekten den ovan nämnda.

Vill du veta mer? Välkommen till seminarierna ”Portugal” och ”Pensionering Utomlands” som arrangeras i samband med mässan Köpa Hus Utomlands på Svenska Mässan i Göteborg 4-5 mars!

Läs mer om nästa mässa i Göteborg

Ad not found

Ad

Ad