Stad: Göteborg

  • Göteborg 2-3 mars, Svenskamässan

    Göteborg 2-3 mars, Svenskamässan

    Sedan 20 år tillbaka arrangerar Fair Media International AB fastighetsmässor i Norden för köp av bostäder utomlands. Den 2-3 mars 2024 mellan 10.30 – 17.00 är det dags för Fastighetsmässan Köpa Hus Utomlands, på Svenskamässan, entre 2. Här träffar du utställare som erbjuder fastigheter från olika delar av  världen samt annan service som underlättar fastighetsköpet. I