Malmö

Välkommen till Nordens största och mest välbesökta mässa för köp av bostad i utlandet. Sedan 20 år tillbaka arrangerar Fair Media International AB fastighetsmässor i Norden för köp av bostäder utomlands. Hösten 2012 flyttade vi till Malmö Mässan.

Allt tyder nu på att det är köpläge. Räntan är låg och fastighetspriserna är attraktiva på många håll i världen. Mässan som hölls den 25 -26 mars 2023 visade det starka intresse som finns i regionen. Seminarierna var välbesökta och flera av utställarna vittnade om att besökarna nu oftare vet mycket om ämnet samt att flera redan har bestämt sig för vilket land och område de vill köpa i innan de kommer till mässan vilket leder till en smidig kontakt mellan mäklaren och kunden.

Nästa mässa i Malmö blir helgen 21 – 22 september 2024. Mässan äger rum på Malmö Mässan på Mässgatan 6.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare.Våra utställare på mässorna kommer från cirka 10 olika länder och består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare samt andra företag som har med ämnesområdet att göra.

Vi arrangerar olika seminarier som är helt gratis för allmänheten. I mässbroschyren ges också information om seminarierna som kommer att presenteras och vilka som är seminarieföreläsare. Normalt hålls seminarier om olika populära länder i hela världen samt speciella seminarier om skattekonsekvenser vid köp av bostad utomlands, pensionering utomlands och lånemöjligheter vid köp av bostad utomlands. Se huvudsidan för denna mässa för seminarieprogrammet.

Mässbroschyr: Vid entrén får besökaren en mässbroschyr där det klart utvisar var de olika utställarna har sina montrar och i vilka länder de säljer bostäder.

Momsregler (fr o m 1 jan 2011)

Utländska företag registrerade i EU-länder:

Fair Media International AB lägger inte på någon moms/VAT på fakturor till företag, som är registrerade i EU-länder, och som har giltigt VAT nummer. Reverse Charge gäller för EU registrerade företag – momsen skall redovisas i respektive hemland.

För företag registrerade i EU-länder, men som inte har giltigt moms/VAT nummer, lägger Fair Media International AB på 25% moms på fakturorna.

Ett moms/VAT nummer är giltigt när det är registrerat i Europeiska Kommisionens register och visas som giltigt på följande hemsida: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Utländska företag registrerade utanför EU:

För företag utanför EU, gäller Export och Fair Media International AB lägger inte på någon moms på fakturorna.

Företag registrerade i Sverige:

Svenska företag betalar 25% moms, som tidigare.

För ytterligare information, gå in på Skatteverkets hemsida eller ring: från Sverige: 0771-567 567, från utlandet: +46 8 564 851 60.

BLUFFÖRETAG

Fair Media International AB varnar för Expo Guide och Fair Guide!

Just nu finns det en hel del företag som försöker lura våra utställare på pengar. Expo Guide och Construct Data Verlag (CDV)/Fairguide och är exempel på företag som erbjuder utställare att delta i nätkataloger. Företag som skriver under formuläret vet oftast inte om att de har skrivit på ett avtal att betala tusentals kronor under flera år.

Vi har även upptäckt ett företag som säger sig sälja uppgifter tillhörande våra besökare vilket är en ren bluff. Deras epost har namnet metafortunedatahub.

Monter

Mått väggpaneler

Kommande mässor Malmö

Restaurang

I mässans café serveras mat och dryck

Öppettider

Lördag och söndag mellan 10.30 – 17.00. Fritt inträde.

Monteringsinformation

Utställarinformation