Stockholm

Välkommen till Nordens största och mest välbesökta mässa
KÖPA HUS UTOMLANDS för köp av bostad i utlandet.

Nästa mässa planeras på Stockholmsmässan i Älvsjö den 12-13 oktober 2024.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare. Våra utställare på mässorna kommer från ca 15 olika länder och består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare samt andra företag som har med ämnesområdet att göra. I oktober 2023 märkte vi att det finns ett uppdämt behov på marknaden och folket i Sverige vill ha ett eget boende utomlands.

Vi arrangerar olika seminarier som är helt gratis för besökarna. I mässbroschyren ges också information om seminarierna som kommer att presenteras och vilka som är seminarieföreläsare. Normalt hålls seminarier om olika populära länder runt om i världen samt speciella seminarier om skattekonsekvenser vid köp av bostad utomlands, pensionering utomlands och lånemöjligheter vid köp av bostad utomlands. Se huvudsidan för denna mässa för seminarieprogrammet.

Restaurang: I mässans restaurang serveras mat och dryck samt ofta även underhållning i form musiker m.fl.

Öppettider: Lördag och söndag mellan 10.30 – 17.00. Fritt inträde.

Mässbroschyr: Vid entrén får besökaren en mässbroschyr där det klart utvisar var de olika utställarna har sina montrar och i vilka länder de säljer bostäder eller tjänster.

Momsregler (fr o m 1 jan 2011)

Utländska företag registrerade i EU-länder:

Fair Media International AB lägger inte på någon moms/VAT på fakturor till företag, som är registrerade i EU-länder, och som har giltigt VAT nummer, sökbart i VIES. Reverse Charge gäller för EU registrerade företag – momsen skall redovisas i respektive hemland.

För företag registrerade i EU-länder, men som inte har giltigt moms/VAT nummer, sökbart i VIES, lägger Fair Media International AB på 25% moms på fakturorna.

Ett moms/VAT nummer är giltigt när det är registrerat i Europeiska Kommisionens register och visas som giltigt på följande hemsida: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Utländska företag registrerade utanför EU:

För företag utanför EU, gäller Export och Fair Media International AB lägger inte på någon moms på fakturorna.

Företag registrerade i Sverige:

Svenska företag betalar 25% moms.

För ytterligare information, gå in på Skatteverkets hemsida eller ring: från Sverige: 0771-567 567, från utlandet: +46 8 564 851 60.

Fair Media International AB varnar för Expo Guide och Fair Guide!

Just nu finns det en hel del företag som försöker lura våra utställare på pengar. Expo Guide och Construct Data Verlag (CDV)/Fairguide är exempel på företag som erbjuder utställare att delta i nätkataloger. Företag som skriver under formuläret vet oftast inte om att de har skrivit på ett avtal att betala tusentals kronor under flera år.

Vi har även upptäckt ett företag som säger sig sälja uppgifter tillhörande våra besökare vilket är en ren bluff. Deras epost har namnet metafortunedatahub.

Monter

Mått väggpaneler

Kommande mässor Stockholm

Restaurang

I mässans restaurang serveras mat och dryck

Öppettider

Lördag och söndag mellan 10.30 – 17.00. Fritt inträde.

Monteringsinformation

Utställarinformation