Om mässan

I 20 år har Fair Media International varit verksam som arrangör av fastighetsmässan
KÖPA HUS UTOMLANDS,
tusentals personer har hittat sitt drömboende utomlands på våra mässor.

2003 arrangerades den första mässan på World Trade Center i Stockholm under namnet KöPA HUS I SPANIEN. Mässverksamheten fortsatte med fokus enbart på Spanien till våren 2005. Efter det breddades mässan och bytte namn till mässan KÖPA HUS UTOMLANDS vilket innebar att mässan presenterar från andra delar världen än Spanien.

Från starten 2003 har vi arrangerat över 150 internationella fastighetsmässor under namnet KÖPA HUS UTOMLANDS i samtliga nordiska länder. Under 2024 arrangerar Fair Media mässor i Stockholm, Göteborg och Malmö.