För utställare – sv | Fair Media
  • Svenska
  • English
  • Suomi
  • Dansk
Över 20000 Besökare säsongen 2019

Utställarinformation

Öppettiderna på mässorna är mellan 10.30 – 17.00 om inte annat anges.

För utställare

Hitta nya kunder i Sverige och Finland. Boka en monter på Fastighetsmässorna KÖPA HUS UTOMLANDS. Nordens största och mest välbesökta mässa för köp av bostad i utlandet.

 

Sedan 17 år tillbaka arrangerar Fair Media International AB fastighetsmässor i Norden för köp av bostäder utomlands. Sedan starten 2003 har Fair Media arrangerat över 100 fastighetsmässor. Vi gör 7 mässor i Sverige och Finland varje år. Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Helsingfors i Finland. Våra fastighetsmässor är specialmässor ENBART för bostäder i utlandet.

Rekordgenerationen av svenskar. Enligt en uppmärksammad undersökning av företaget Kairos Future AB som publicerades hösten 2007 säger sig 26% av alla som tillhör den så kallade ”rekordgenerationen”, d.v.s. 1.200.000 svenskar födda mellan 1945 – 1954, att de med säkerhet kommer att flytta utomlands vid pensioneringen. Det betyder att ca 300 000 av de som fyller 65 mellan åren 2010 och 2019 ser sig om efter en bostad i varmare och billigare länder. Detta är de blivande kunder ni kommer att träffa på mässorna KÖPA HUS UTOMLANDS.

Många av våra utställare har känt ett klart ökat intresse de senaste åren så ta tillfället i akt och boka en monter på våra mässor under 2021.

Mässorna är en marknadsplats för utställare från hela världen som vill marknadsföra sina bostäder till kvalificerade köpare i Sverige och Finland. Våra utställare på mässorna kommer från runt 20 olika länder och består av agenter, fastighetsmäklare och byggmästare.

Seminarier rörande fastighetsköp utomlands

Vi arrangerar olika seminarier om hur ett köp går till i olika länder, om skatter i Sverige och Finland vid ett köp i utlandet samt om pensionering utomlands.

Restaurang

I mässans restaurang serveras mat från olika länder. Allt detta integrerat i en trivsam miljö och i anpassade lokaler med bra läge i varje stad.

Marknadsföring

Marknadsföring av mässorna sker främst genom annonsering i Nordens ledande dags- och affärs tidningar samt via Internet och Facebook.

Härmed inbjuder vi Er att delta i våra mässor KÖPA HUS UTOMLANDS som nu även innefattar Servicetorg, för företag som säljer andra produkter eller tjänster, där ni har möjlighet att träffa tusentals potentiella köpare som önskar köpa en bostad någonstans i världen.

Utställarinformation

Öppettiderna på mässorna är mellan 10.30 – 17.00 om inte annat anges.
Över 20000 Besökare säsongen 2019

Boka din monter

Kontakta oss för ytterligare information, priser och för att boka en plats.